logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline khanhhuyen3105  
#1 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 09:03:33(UTC)
khanhhuyen3105

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 297

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 60 bài viết

Trách nhiệm cung cấp thông tin trong kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật bảo hiểm gồm có 3 giai đoạn: giai đoạn tiền hợp đồng, giai đoạn trong quá trình thực hiện hợp đồng và giai đoạn khi sự kiện pháp lý xảy ra. 1. Giai đoạn tiền hợp đồng


Giai đoạn tiền hợp đồng bắt đầu từ khi một bên thể hiện ý định muốn xác lập một hợp đồng đến khi hợp đồng được giao kết. Giai đoạn này dài hay ngắn còn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, phụ thuộc vào việc các bên có dành nhiều thời gian vào việc thương lượng hay không. Lúc bắt đầu giai đoạn cả bên bán và bên mua bảo hiểm đều có những trách nhiệm cung cấp thông tin như sau:


- Bên mua bảo hiểm: điểm b khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định rằng bên mua phải kê khai đầy đủ trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên bán 


- Bên bán bảo hiểm: khoản 1 Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định bên bán phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng, giải thích các điều kiện, điểu khoản bảo hiểm cho bên mua, giữ bí mật thông tin bên mua đã cung cấp. 


Như chúng ta thấy kinh doanh bảo hiểm cũng như các hoạt động thương mại khác thì nguyên tắc trung thực được xem là nguyên tắc cơ bản và quan trọng được ghi nhận trong Luật thương mại.  


VD: Bên cạnh những loại bảo hiểm về tài sản, loại bảo hiểm về sức khoẻ, tinh thần (bảo hiểm nhân thọ) là một sản phẩm vô hình mà nó có thể hình thành hay không hình thành trong tương lai, bên bán bảo hiểm để có thể xác định được giá trị “lời hứa – cam kết” của mình, họ phải dựa trên những tính toán kỹ thuật, phán đoán rủi ro mà những rủi ro này lại phụ thuộc lớn vào thông tin mà khách hàng cung cấp cho họ như tình trạng sức khoẻ, độ tuổi,..


Có thể nói, sự tồn tại quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của bên mua và bên bán bảo hiểm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm là vô cùng cần thiết góp phần cho việc hợp đồng bảo hiểm được giao kết suôn sẻ và thực hiện trên thực tế.


2. Giai đoạn thực hiện hợp đồng


Trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên:


- Bên mua bảo hiểm: theo điểm c khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm


+ Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm


+ Phải thông báo kịp thời, chính xác và trung thực về nguyên nhân và mức tổn thất


- Bên bán bảo hiểm: điểm a,b khoản 2 Điều 17 và Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm


+ Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm


+ Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm


+ Giải thích hợp đồng bảo hiểm: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm


Khi các bên có vi phạm về trách nhiệm cung cấp thông tin trong kinh doanh bảo hiểm


- Bên mua bảo hiểm: 


+ Theo khoản 3 điều 19, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng thì bên mua bảo hiểm sẽ có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, ngoài ra doanh nghiệp bảo hiểm còn phải bồi thường thiệt hại pháp sinh cho bên mua bảo hiểm.


+ Theo khoản 1 Điều 20, bên mua có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi thay đổi dẫn đến giảm rủi ro thì bên mua có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm, và phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.


Ví dụ: Anh A kí hợp đồng bảo hiểm với DNBH B sau khi hai bên đã cung cấp, kê khai đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, anh A có đi khám sức khỏe thì phát hiện mình có những dấu hiệu bị bệnh ung thư phổi. Trong trường hợp này, anh A có trách nhiệm phải báo ngay cho DNBH B để doanh nghiệp có sự đánh giá lại về rủi ro bảo hiểm và thỏa thuận lại các điều khoản có lợi cho cả hai bên.


- Bên bán bảo hiểm: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp được pháp luật quy định theo Khoản 2 Điều 19


+ Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm hưởng lợi;


+ Không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin  cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm


+ Khi thay đổi dẫn đến tăng các rủi ro thì doanh nghiệp có quyền tăng phí nếu bên mua bảo hiểm không chấp nhận


Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm hoặc sau 60 ngày kể từ ngày ra hạn bên mua bảo hiểm không đóng phí


3. Giai đoạn sự kiện pháp lý xảy ra


Theo Khoản 10 Điều 3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm có quy định: Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểmcho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.


Theo đó, sự kiện bảo hiểm là một khái niệm quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm, nó có ý nghĩa quyết định trong việc bên bảo hiểm có phải trả bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra hay không.


Như vậy, sự kiện bảo hiểm phải đáp ứng được ba điều kiện:


+ Thứ nhất đó phải là sự kiện bảo hiểm khách quan, tức là những sự kiện xảy ra bất ngờ hoàn toàn không phải do hành vi  cố ý của người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm, đồng thời cũng không phải là các thiệt hại biết trước xảy ra.


+ Thứ hai, phải trong thời hạn của phạm vi bảo hiểm:


Các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tiến hành bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp đó được phép kinh doanh theo giới hạn của giấy phép thành lập và hoạt động. Đồng thời, khi khai thác bảo hiểm các doanh nghiệp này phải đăng ký các quy tắc, điều khoản, biểu phí đối với các sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép tiến hành kinh doanh. Trong đó, phần phạm vi bảo hiểm phải liệt kệ các rủi ro được coi là sự kiện bảo hiểm


Bảo hiểm chỉ nhận bảo hiểm rủi ro do một số nguyên nhân nhất định và chỉ bồi thường khi đối tượng bảo hiểm bị thiệt hại do chính nguyên nhân đó gây ra.


VD: Rủi ro trong xe cơ giới chỉ bao gồm nguyên nhân do tai nạn gây ra, nhưng nếu người có xe tham gia hợp đồng bảo hiểm trộm, cướp thì thiệt hại về xe do bị trộm, cướp cũng được xem là sự kiện bảo hiểm và sẽ được bồi thường.


+ Thứ ba, sự kiện đó phải xảy ra trong thời hạn bảo hiểm:


Thời hạn bảo hiểm hay còn gọi là thời gian bảo hiểm sẽ được xác định theo từng bảo hiểm, nếu có thiệt hại phát sinh từ sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời hạn đó sẽ thuộc trách nhiệm bồi thường của bên bảo hiểm.


Trong một số hợp đồng bảo hiểm thời hạn bảo hiểm trùng với thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Theo đó, các thiệt hại từ rủi ro đã được thoả thuận xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, thì bên bảo hiểm đều phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường thiệt hại.


Trong một số hợp đồng bảo hiểm khác, thì thời gian của thời hạn bảo hiểm không trùng với khoảng thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Theo đó, dù thời hạn có hiệu lực của hợp đồng còn rất dài, nhưng chỉ những thiệt hại xảy ra trong một khoảng thời gian đã được xác định cụ thể trong hợp đồng thì mới được coi là sự kiện bảo hiểm.


Theo điểm d, khoản 2 điều 18 LKDBH, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bên mua bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo cho bên bán bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm). Đây là việc làm cần thiết đảm bảo lợi ích hợp lý cho cả hai bên. Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm trong 2 ngày đối với trộm cắp và 5 ngày đối với các hợp đồng khác, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà người mua bảo hiểm không thực hiện được nghĩa vụ này.


Bên được bảo hiểm phải thông báo kịp thời, chính xác, trung thực về nguyên nhân và mức độ tổn thất sẽ liên quan trực tiếp tới quyền lợi về bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm.


Nếu vi phạm các nghĩa vụ nêu trên tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm doanh nghiệp bảo hiểm có thể đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm hoặc giảm trừ số tiền bồi thừơng hoặc số tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm nhận được bị giảm tương ứng với mức độ lỗi của người đó.


Có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường hoặc tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, có tổn thất thiệt hại xảy ra.


Ngoài ra, điểm b khoản 3 Điều 16 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định “Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm vể việc xảy ra sự kiện.”


VD: Ngày 1/1/2018 ông A mua bảo hiểm nhân thọ của doanh bảo hiểm B. Tại hồ sơ ông A đã khai đúng và đầy đủ về tình trạng sức khoẻ cũng như bệnh lí của mình. Ngày 15/01/2018 doanh nghiệp bảo hiểm B đã đồng ý phát hành hợp đồng cho A, hợp đồng được ghi là có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, với thời hạn 3 năm. 10 tháng sau,A không may chết do bị ô tô đâm chết. Trường hợp của ông A được xem là sự kiện bảo hiểm và doanh nghiệp bh B phải chi trả khoản tiền theo hợp đồng được quy định tại điều 29 luật kinh doanh bảo hiểm khi người nhà của ông A thông báo đến doanh nghiệp bảo hiểm B.


 


 


thanks 2 người cảm ơn khanhhuyen3105 cho bài viết.
ngocduy2701 10/10 09:44, NguyenTrung123 15/10 16:27
Offline NguyenTrung123  
#2 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 11:29:14(UTC)
NguyenTrung123

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 02-07-2019(UTC)
Bài viết: 167

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết

người dân Vn chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân bằng việc mua bảo hiểm, mới chỉ động tới BHYT và BHXH đã ko muốn đóng rồi. Hy vọng sau này ai cũng có ý thức đc tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm hơn bây giờ


Offline vytranle  
#3 Đã gửi : 24/09/2020 lúc 05:03:19(UTC)
vytranle

Danh hiệu: Thân tín

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-07-2020(UTC)
Bài viết: 136

Cảm ơn: 56 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 29 bài viết
Chân thành cảm ơn bài viết của bạn. Mong người dân mình sẽ có niềm tin vào việc mua bảo hiểm nhiều hơn.
9903
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.