logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline NguyenTrung123  
#1 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 11:03:01(UTC)
NguyenTrung123

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 02-07-2019(UTC)
Bài viết: 167

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2019 phải tuân thủ đúng theo trình tự pháp luật quy định tại Luật Phá sản 2014.Bước 1: Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản


Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể do một trong các đối tượng sau nộp:


- Chủ nợ;


- Người lao động, đại diện công đoàn;


- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;


- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.


Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.


Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn và xử lý như sau:


- Trường hợp đơn hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn là người lao động, công đoàn hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;


- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;


- Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;


- Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi người nộp đơn không được phép nộp đơn hoặc không thực hiện sửa đổi đơn khi có yêu cầu hoặc người nộp đơn rút đơn…


Đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản và nộp đủ lệ phí hoặc thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, Tòa án ra quyết định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.


Bước 3: Mở thủ tục phá sản


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn.


Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.


Phải xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản.


Bước 4: Triệu tập Hội nghị chủ nợ


Hội nghị chủ nợ được coi là tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng sẽ bị hoãn.


Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết trong đó có một trong các kết luận sau:


- Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;


- Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;


- Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.


Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp


Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản


Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.


Offline Luatsutienphong  
#2 Đã gửi : 07/02/2020 lúc 05:56:59(UTC)
Luatsutienphong

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-02-2020(UTC)
Bài viết: 29

Cảm ơn: 1 lần
Bài tư vấn rất hay ạ!
Offline lacmatcaiquan@gmail.com  
#3 Đã gửi : 14/03/2020 lúc 10:28:47(UTC)
lacmatcaiquan@gmail.com

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-03-2020(UTC)
Bài viết: 6

Nguyên văn bởi: NguyenTrung123 Go to Quoted Post


Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2019 phải tuân thủ đúng theo trình tự pháp luật quy định tại Luật Phá sản 2014.Bước 1: Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản


Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể do một trong các đối tượng sau nộp:


- Chủ nợ;


- Người lao động, đại diện công đoàn;


- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;


- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.


Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.


Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


Sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn và xử lý như sau:


- Trường hợp đơn hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn là người lao động, công đoàn hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;


- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;


- Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;


- Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi người nộp đơn không được phép nộp đơn hoặc không thực hiện sửa đổi đơn khi có yêu cầu hoặc người nộp đơn rút đơn…


Đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản và nộp đủ lệ phí hoặc thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, Tòa án ra quyết định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.


Bước 3: Mở thủ tục phá sản


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn.


Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.


Phải xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản.


Bước 4: Triệu tập Hội nghị chủ nợ


Hội nghị chủ nợ được coi là tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng sẽ bị hoãn.


Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết trong đó có một trong các kết luận sau:


- Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản;


- Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;


- Đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.


Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp


Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản


Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.cám ơn bạn 


2751
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.