logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline tynaphan625@gmail.com  
#1 Đã gửi : 23/08/2020 lúc 11:33:53(UTC)
tynaphan625@gmail.com

Danh hiệu: Thân tín

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-07-2020(UTC)
Bài viết: 65

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết

Đề bài: Phân tích đặc điểm “pháp nhân” của chính quyền địa phương theo Điều 70 Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 và So sánh đặc điểm của chính quyền địa phương Việt Nam hiện nay.


Theo khoản 1 Điều 70 của Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1967 “Nguyên tắc địa phương phân quyền được công nhận cho các tập thể địa phương có tư cách pháp nhân như: xã, tỉnh, thị xã và thủ đô”. Pháp nhân của chính quyền địa phương theo Điều 70 được hiểu là pháp nhân công, là các cơ quan quyết nghị của các tập thể địa phương gồm Hội đồng Xã ở cấp Xã, Hội Đồng Tỉnh ở cấp Tỉnh; Hội đồng Thị xã ở cấp Thị xã; Hội đồng Đô thành ở Thủ đô và người đứng đầu ở các cấp là các vị chỉ huy các cơ quan chấp hành của các tập thể địa phương gồm Đô trưởng, Thị trưởng, Xã trưởng và chánh phủ được bổ nhiệm bên cạnh người đứng đầu các cấp. Hiến pháp 1967 của Việt Nam Cộng Hòa quy định rằng chính quyền địa phương được tổ chức theo nguyên tắc phân quyền, các đạo luật đã có cơ sở vững chắc để cụ thể hóa nội dung phân quyền vào từng lĩnh vực hoạt động của các tập thể địa phương có tư cách pháp nhân ở cấp xã, cấp huyện (thị xã), tỉnh và thủ đô. Bên cạnh đó, Hiến pháp 1967 chưa quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền lợi của các tập thể địa phương có tư cách pháp nhân, chưa quy định rõ ràng phần quyền giữa trung ương đến địa phương.


So với đặc điểm của chính quyền địa phương của Việt Nam của Hiến pháp 1967 và Hiến pháp 2013 thì Hiến pháp 2013 có những quy định đổi mới và tập trung vào nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của các đơn vị hành chính ở các cấp chính quyền địa phương hơn so với bản Hiến pháp 1967. Đặc biệt trong bản Hiến pháp 1967 được xây dựng để tránh nguy cơ độc tài và cân bằng và đảm bảo tốt hơn giữa các nhánh quyền lực, Hiến pháp 1967 đặc ra chế độ Tổng thống lưỡng viện nên bản Hiến pháp được xây dựng và thêm vào các điều khoản tạo ra cơ sở pháp lý cho các chính quyền địa phương nhưng chưa quy định rõ cụ thể về quyền hạn nhiệm vụ của chính quyền địa phương.Hiến pháp 2013 đã có những quy định mới về chính quyền địa phương, thể hiện trong các quy định về tổ chức đơn vị hành chính, tổ chức nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền địa phương, các cơ quan chính quyền địa phương. Những quy định  về chính quyền địa phương phản ánh quan niệm về tổ chức quyền lực nhà nước ở một quốc gia, thông qua đó có thể thấy nguyên lý phân chia các đơn vị hành chính lãnh thổ và sự thừa nhận của nhà nước đối với các đơn vị hành  chính đó. Quy định của chính quyền địa phương trong Hiến pháp 2013 tạo cơ sở pháp lý vững chắc để cụ thể hóa các nội dung về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương trong hệ thống pháp luật, chính quyền địa hương trong Hiến pháp có vai trò to lớn trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương và đất nước.


Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rõ cụ thể về đặc điểm của Chính quyền địa phương Việt Nam hiện nay. Theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền và bên cánh đó cũng quy định những nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và những nhiệm vụ quyền hạn được ủy quyền của Chính quyền địa phương. Lần đầu tiên trong Hiến pháp của nước ta có điều khoản quy định về nhiệm vụ và quyền hạn chung của chính quyền địa phương  chứ không phải là cơ quan nhà nước ở địa phương, việc tổ  chức và đảm bảo thi hành Hiến pháp, pháp luật tại địa phương là nhiệm vụ, chức năng của chính quyền địa phương với tư cách một chỉnh thể thống nhất, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao, chính quyền địa phương còn thực hiện các nhiệm vụ xuất phát từ tính đặc thù của địa phương nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương trên thực tế.


Hiếp pháp năm 2013 không đồng nhất chính quyền địa phương với hai cơ quan HĐND và UBND, dù đây là hai cơ quan then chốt của Chính quyền địa phương. Ở nước ta, suốt một thời gian dài khi nói đến chính quyền địa phương cả trong nhận thức của nhiều người và trong các bản Hiến pháp qua các năm đều quan niệm phiến diện và đồng nhất với chính quyền địa phương với HĐND và UBND. Trong khi đó, nội dung quy định của Hiến Pháp về chính quyền địa phương và khái niệm của chính quyền địa phương có nội dung rộng và sâu sắc hơn hai cơ quan HĐND và UBND rất nhiều. Đó là các quy định về phân chia đơn vị hành chính – lãnh thổ, vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất để tổ chức chính quyền địa phương, là vai trò của cộng đồng dân cư ở địa phương (nhân dân địa phương) - chủ thể quan trọng nhất thực hiện quyền lực địa phương một cách trực tiếp (dân chủ trực tiếp) hoặc thông qua HĐND, UBND và Các cơ quan khác của chính quyền địa phương. Ngoài ra, Hiến pháp và các Luật hiện hành quy định giao cho Chính quyền địa phương quản lý và sử dụng , khai thác tài sản và ngân sách của địa phương.


Chính quyền địa phương Việt Nam hiện nay đặt ra yêu cầu về đổi mới thực sự về mô hình tổ chức, cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân địa phương không chỉ bầu ra các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước ở địa phương mà còn tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương, tạo không gian tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cộng đồng dân cư địa phương (Nhân dân địa phương) trong phạm vi được phân cấp theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật nhằm xây dưng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phục vụ nhu cầu và lợi ích của nhân dân địa phương tương ứng với cấp chính quyền địa phương.


Về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính, theo Hiến pháp 2013 quy định thì ở tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức chính quyền địa phương (theo nguyên tắc ở đâu có đơn vị hành chính ở đó có chính quyền địa phương). Nhưng chính quyền địa phương không thể rập khuôn, cào bằng giống nhau ở tất cả các đơn vị hành chính, ở đâu được xác định là cấp chính quyền địa phương thì ở đó gồm có HĐND và UBND, còn ở đâu không được coi là cấp chính quyền địa phương thì ở đó có cơ quan dân cử (HĐND) chỉ có cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và dịch vụ công(UBND). Như vây, với các quy định này các đơn vị hành chính nào cũng có chính quyền và cần phải hiều rằng không phải các chính quyền địa phương đều được tổ chức giống nhau. Hiến pháp 2013 đã đưa ra khái niệm về cấp chính quyền, khái niệm này cho phép chúng ta phân biệt rõ giữa cách phân chia đơn vị hành chính để quản lý với mô hình tổ chức quản lý ở từng đơn vị hành chính. Cấp chính quyền được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.


Hiến pháp mới đã mở ra những khả năng để luật quy định và khắc phục những bất cập trong tổ chức chính quyền địa phương theo các bản Hiên pháp trước đây. Vừa có thể đổi mới một bước quan trọng trong tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở kế thừa kết quả.


2354
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.