logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline pntai14111998@gmail.com  
#1 Đã gửi : 15/09/2020 lúc 04:26:04(UTC)
pntai14111998@gmail.com

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 29-08-2020(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bộ Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bắt đầu từ thời điểm này sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến lương hưu của người lao động.


I. Thay đổi mức lương hưu hằng tháng của người lao động (NLĐ):


Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:


Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH].


Trong đó:


*Lao động nam:


 1. Đối với người lao động nam tham gia BHXH bắt buộc, bắt đầu nghỉ hưu trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021:


Tỷ lệ  hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:


- Lao động nam hưởng lương hưu trong  thời gian từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);


Trường hợp lao động nam hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.


- Sau đó, cứ mỗi năm đóng BHXH, lao động nam được tính thêm 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ  hưởng lương hưu hằng tháng không quá 75%.


Nếu NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động thì tỷ lệ  hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.


Quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.


2. Đối với lao động nam tham gia  BHXH tự nguyện và bắt đầu nghỉ hưu trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021:


Tỷ lệ  hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:


- Lao động nam nghỉ hưu từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2020  đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành là 18 năm); trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%.


- Sau đó cứ thêm mỗi năm, lao động nam được tính thêm 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.


* Đối với lao động nữ: sự thay đổi này không tác động đến lao động nữ.


- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%.


- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ  hưởng lương hưu hằng tháng không quá 75%.


Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (quy định chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP).


II. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu


Theo quy định trước đây tại Điều 187 BLLĐ 2012 thì điều kiện được nghỉ hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, với nữ là đủ 55 tuổi.


Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.


Điều 169. Tuổi nghỉ hưu


1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.


2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.


Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.


Bắt đầu năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng, lao động nữ được nghỉ khi đủ 55 tuổi 04 tháng (trong điều kiện lao động bình thường).


Khi đủ tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.


  1. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm lao động

Bắt đầu năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm lao động được quy định mới tại điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019.


Khi người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp:


- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61 – dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (tức là nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).


- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (Tức là nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng; trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).


Xem thêm các quy định khác tại Bộ Luật Lao động 2019, Luật BHXH 2014, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 134/2015/NĐ-CP.


 


309
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.