logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline NCPhong  
#1 Đã gửi : 17/09/2020 lúc 10:52:30(UTC)
NCPhong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-03-2018(UTC)
Bài viết: 394
Man

Thanks: 48 times
Được cảm ơn: 110 lần trong 84 bài viết

Có thể nói kỹ thuật soạn thảo văn bản là bộ môn với nhiều câu hỏi nhận định vô cùng lắt léo. Và điều này cũng hoàn toàn đúng khi thực tiễn để soạn thảo bất kỳ loại văn bản nào đó đều có những khúc mắc, nghi vấn nhất định. Bài viết sau xin tổng hợp các câu hỏi nhận định kèm gợi ý trả lời (lưu ý chỉ mang tính tham khảo) để mọi người có thể dễ dàng học tốt môn này, cụ thể gồm có các nhận định như sau:1. Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có quyền ban hành văn bản QPPL.


Sai. Vì Đài truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ không phải Bộ và cơ quan ngang Bộ. Cơ quan này hay Giám đốc cơ quan này đều không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Không được quy định tại Điều 4 LBHVBQPPL.


2. Hội Luật gia Việt Nam có thể liên tịch ban hành văn bản QPPL với tên gọi nghị quyết liên tịch.


Sai. Vì căn cứ quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 4 LBHVBQPPL quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với từng cơ quan cụ thể, trong đó ban hành Nghị quyết liên tịch gồm: nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với Hội Luật gia Việt Nam thì không có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch.


3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân có thể là văn bản QPPL.


Sai. Vì theo Điểm a Khoản 3 Điều 3 NĐ 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trường hợp nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi nhiệm đại biểu HĐND thuộc trường hợp nghị quyết của HĐND không phải là văn bản QPPL.


4. Để mời họp, hình thức văn bản được sử dụng chỉ có thể là công văn hành chính.


Sai. Để mời họp, hình thức văn bản được sử dụng ngoài công văn mời họp còn có giấy mời họp. Nội dung mẫu giấy mời trong cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg và áp dụng thể thức, kỹ thuật trình bày theo Thông tư 01/2011/TT-BNV.


5. Thanh tra Chính phủ được quyền ban hành văn bản QPPL với tên gọi là thông tư.


Sai. Vì Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ. Và với cơ quan ngang Bộ thẩm quyền ban hành thông tư là của Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo Khoản 8 Điều 4, LBHVBQPPL. Mà người đứng đầu của Thanh tra Chính phủ là Tổng Thanh tra Chính phủ. Nên chỉ có Tổng Thanh tra Chính phủ của Thanh tra Chính phủ mới có quyền ban hành Thông tư.


6. Ủy ban Dân tộc có quyền ban hành VBQPPL.


Sai. Vì Uỷ ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ, nên chỉ có Thủ trưởng cơ quan ngang bộ mới được phép ban hành VBQPPL theo Khoản 8 Điều 4 LBHVBQPPL. Như vậy, với Ủy ban Dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ có thẩm quyền ban hành thông tư.


7. Chánh án TANDTC có quyền phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành VBQPPL là thông tư liên tịch.


Đúng. Vì căn cứ vào Khoản 8 Điều 4 LBHVBQPPL có quy định thông tư liên tịch được ban hành giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện kiểm sát tòa án nhân dân tối cao.


8. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chính phủ được ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện.


Sai. Căn cứ theo Khoản 5 Điều 4 LBHVBQPPL thì Chính phủ không có thẩm quyền ban hành Nghị quyết.


9. Nghị quyết QPPL của Quốc hội luôn có giá trị pháp lý dưới văn bản luật.


Sai. Chẳng hạn như NQ số 51/2001/ QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nghị quyết có giá trị trên luật.


10. Nghị định của Chính phủ chỉ được sử dụng để quy định những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh.


Đúng. Vì theo Khoản 3 Điều 19 LBHVBQPPL chính phủ ban hành nghị định để quy định những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh.


11. Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật chỉ cần đảm bảo tính khách quan, khuôn mẫu.


Sai. Căn cứ theo Điều 69 của NĐ số 34/2016/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp luật thì ngoài tính khách quan, khuôn mẫu ngôn ngữ trong văn bản pháp luật còn phải đảm bảo tính chính xác, tính dễ hiểu, tính văn minh, lịch sự.


12. Tất cả các dự án luật, pháp lệnh đều phải được thẩm định.


Sai, vì


Căn cứ theo Khoản 1 Điều 58 LBHVBQPPL thì


Đối với dự án luật do Chính Phủ trình thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án luật trước khi trình Chính phủ.


Nhưng nếu dự án luật không do Chính phủ trình thì sẽ không có bước thẩm định mà sẽ do chính phủ ý kiến về việc đáp ứng điều kiện trình Quốc Hội, UBTVQH theo khoản 1 Điều 62 Luật 2015.


Vậy không phải tất cả dự án luật,pháp lệnh đều phải thẩm định.


13. Thủ tướng Chính phủ có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội.


Sai, vì


Theo Điểm a Khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức chính phủ 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ là lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Và theo Khoản 1 điều 32 LBHVBQPPL thì những cơ quan được quy định ở khoản 1 này mới có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội, mà theo đó không có quy định về Thủ tướng Chính phủ.


Như vậy, Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền trình dự án luật ra trước quốc hội như là Chính phủ.


14. Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều có trách nhiệm giúp Chính phủ lập đề nghị của Chính Phủ về chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh.


Sai. Theo khoản 1 điều 38 LBHVBQPPL quy định : “ Đối với các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình thì bộ, cơ quan ngang bộ tự mình hoặc theo phân công của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh”. Vậy không phải tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều có trách nhiệm làm việc này.


15. Nếu dự án Luật được trình bởi UBTVQH thì nhất thiết Quốc hội phải thành lập cơ quan thẩm tra.


Sai. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 50 LBHVBQPPL quy định thì trong trường hợp UBTVQH trình dự án luật thì Quốc hội có thể quyết định cơ quan thẩm tra hoặc thành lập Ủy ban lâm thời để thẩm tra.


16. Thẩm định là hoạt động bắt buộc đối với dự thảo VBQPPL của HĐND các cấp.


Sai. Hoạt động thẩm định không được quy định đối với dự thảo VBQPPL của HĐND cấp xã trong LBHVBQPPL nên thẩm định không là hoạt động bắt buộc đối với dự thảo VBQPPL của HĐND các cấp.


17.Thẩm định là hoạt động bắt buộc đối với dự thảo VBQPPL của HĐND cấp tỉnh.


Đúng. Vì theo Điều 121 LBHVBQPPL dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh do UBND cùng cấp trình phải được Sở Tư pháp thẩm định.


18. Thẩm tra là hoạt động bắt buộc đối với dự thảo VBQPPL của UBND cấp huyện.


Sai. Không có hoạt động thẩm tra dự thảo VBQPPL ở UBND cấp huyện, chỉ có hoạt động thẩm định dự thảo quyết định của UBND huyện theo Điều 139 LBHVBQPPL.


19. Văn bản do Sở tài chính ban hành có ghi cơ quan cấp trên trực tiếp là Bộ tài chính.


Sai, theo Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thì đề cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND chứ không phải Bộ tài chính.


20. Thể thức của tất cả các loại văn bản đều được quy định trong Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của bộ nội vụ.


Sai. Theo Điều 1 Thông tư số 01/2011/TT-BNV quy định thì phạm vi và đối tượng áp dụng của thông tư này chỉ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản chứ không phải là tất cả các loại văn bản.


Ngoài Thông tư số 01/2011/TT-BNV còn có LBHVBQPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,... cũng có quy định về điều này.


21. Địa danh được ghi trong văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh X là tên thành phố thuộc tỉnh đó.


Sai. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 9 TT 01/2011/TT-BNV thì chỉ có thành phố trực thuộc trung ương mới để tên thành phố, đối với tỉnh X sẽ để địa danh là tỉnh X.


22. Số và ký hiệu của Quyết định của thủ tướng chính phủ số 12 năm 2019 về Thành lập trường đại học Y (bộ Z) được ghi như sau: Số 12/2019/QĐ-TTg


Đúng.


Theo Khoản 6 Điều 4 LBHVBQPPL Thủ tướng Chính phủ được ban hành quyết định.


Theo Khoản 1 Điều 8 TT 01/2011/TT-BNV số và ký hiệu của Quyết định của thủ tướng chính phủ số 12 năm 2019 về Thành lập trường đại học Y (bộ Z) đúng yêu cầu về số và ký hiệu


Theo Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP số và ký hiệu của Quyết định đúng thứ tự: số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản.


23. Địa danh được ghi trên văn bản của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là: Nha Trang


Sai. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 9 TT 01/2011/TT-BNV, cục thuế thuộc cơ quan trực thuộc cấp tỉnh Khánh Hòa nên địa danh ghi trên văn bản là: Khánh Hòa


24. Địa danh được ghi trên văn bản của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là: Thành phố Hồ Chí Minh.


Đúng. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 9 TT 01/2011/TT-BNV vì Sở Tư pháp là cơ quan trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh nên địa danh ghi trên văn bản là: Thành phố Hồ Chí Minh


25. Văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh không nhất thiết phải được ban hành để phát sinh hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết.


Đúng. Theo Khoản 1 Điều 11 LBHVBQPPL không yêu cầu văn bản quy định chi tiết phải ban hành cùng thời điểm với văn bản được quy định chi tiết.


Căn cứ pháp lý: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015


Offline Huyenmai2722  
#2 Đã gửi : 20/10/2020 lúc 05:05:17(UTC)
Huyenmai2722

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-10-2020(UTC)
Bài viết: 3

Cách giải chi tiết dễ hiểu, cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm
1256
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.