logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline lethanh15  
#1 Đã gửi : 14/12/2020 lúc 11:52:13(UTC)
lethanh15

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-10-2020(UTC)
Bài viết: 326

Cảm ơn: 68 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 46 bài viết

Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh quyền lực trong công ty cổ phần. Ngoài những quyền được quy định tại Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 thì nhiều người đã và đang cho rằng Chủ tịch HĐQT còn kiêm luôn cả vị trí “người đại diện theo pháp luật” của công ty. Vậy trên thực tế, Chủ tịch HĐQT có phải là người đại diện theo pháp luật không?Chủ tịch Hội đồng quản trị có phải là người đại diện theo pháp luật không? (Ảnh minh họa)


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài và Tòa án nếu phát sinh tranh chấp được tiến hành thông qua con đường tố tụng.


Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần được quy định tại khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:


Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.


Như vậy với trường hợp Công ty chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật thì có thể thỏa thuận tại Điều lệ Công ty mà không bắt buộc phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.


Trường hợp Công ty có hơn 01 người đại diện thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.


Tóm lại, trong trường hợp công ty chỉ có một người đại diện thì Chủ tịch HĐQT có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty nếu có thỏa thuận, còn nếu công ty có từ 02 người đại diện theo PL trở lên thì Chủ tịch HĐQT (thêm một người nữa) chắc chắn có vai trò là người đại diện theo PL của công ty.


Vậy Chủ tịch HĐQT và của Giám đốc/Tổng Giám đốc, ai có quyền năng lớn hơn?          


Xét trong mối quan hệ nội bộ: Cơ cấu của một công ty CP có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, sau đó mới đến Giám đốc/Tổng giám đốc (Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020). Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, có nghĩa vụ bầu ra thành viên Hội đồng quản trị. Như vậy, HĐQT là cơ quan nhân danh đại hội đồng cổ đông để quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, hoạch định chiến lược phát triển của công ty và các vấn đề tác nghiệp có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty (vay, nợ, đầu tư…). Do đó, Chủ tịch HĐQT được xem như là người đứng đầu của ĐHĐCĐ/HĐQT – các cơ quan cao nhất trong công ty. Vì vậy có thể nói rằng trong quan hệ nội bộ, chủ tịch HĐQT to hơn Giám đốc.


Tuy nhiên trên thực tế, việc ký kết các hợp đồng không căn cứ vào ai là người "to" hơn mà theo quy định của pháp luật, đối với một pháp nhân, chủ thể đại diện cho pháp nhân đó là người có quyền ký hợp đồng (Đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền hợp pháp).
Do vậy để xem HĐ đã ký có hiệu lực pháp luật không thì phải căn cứ xem Chủ tịch HĐQT đó có giấy ủy quyền hợp pháp của Giám đốc không.


Theo quy định tại Điều 2 Mục I Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP thì hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ khi: "Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền...". Trong một số trường hợp, khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền nhưng người có thẩm quyền công nhận giao dịch hoặc biết mà không phản đối thì hợp đồng đã được ký kết vẫn phát sinh hiệu lực (khoản 1 Điều 142 BLDS 2015).


Tóm lại, khó có thể nói giữa Chủ tịch HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty cổ phần, ai là người có quyền hơn ai vì mỗi vị trí có một chức năng riêng biệt. Do đó, chỉ có thể xác định quyền hạn của mỗi vị trí trong những trường hợp xác định.


795
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.