logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Haitientvtkl3  
#1 Đã gửi : 24/04/2021 lúc 04:08:26(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Tổng hợp các đối tượng được hưởng thừa kế theo pháp luật (Ảnh minh họa)


Tổng hợp các đối tượng được hưởng thừa kế theo pháp luật (Ảnh minh họa)


Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể những hang thừa kế theo pháp luật.


Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:


- Không có di chúc;


- Di chúc không hợp pháp;


- Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;


- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.


 


Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:


- Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;


- Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;


- Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.


 


Người thừa kế theo pháp luật


Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:


- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;


- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;


- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.


Theo quy định của Bộ luật dân sự thì những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau và những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.


 


Offline Haitientvtkl3  
#2 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:06:17(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 105. Tài sản


1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.


2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.


Offline Haitientvtkl3  
#3 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:07:23(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 106. Đăng ký tài sản


1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản.


2. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác.


3. Việc đăng ký tài sản phải được công khai.


Offline Haitientvtkl3  
#4 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:08:24(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 107. Bất động sản và động sản


1. Bất động sản bao gồm:


a) Đất đai;


b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;


c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;


d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.


2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.


Offline Haitientvtkl3  
#5 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:14:12(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 609. Quyền thừa kế


Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.


Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.


Offline Haitientvtkl3  
#6 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:15:32(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 610. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân


Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.


Offline Haitientvtkl3  
#7 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:17:05(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 613. Người thừa kế


Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.


Offline Haitientvtkl3  
#8 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:18:06(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản


1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:


a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;


b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;


c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;


d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.


2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.


 


Offline Haitientvtkl3  
#9 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:19:06(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 624. Di chúc


Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.


Offline Haitientvtkl3  
#10 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:20:16(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 626. Quyền của người lập di chúc


Người lập di chúc có quyền sau đây:


1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.


2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.


3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.


4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.


5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.


Offline Haitientvtkl3  
#11 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:21:36(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật


Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.


Offline Haitientvtkl3  
#12 Đã gửi : 30/04/2021 lúc 05:23:32(UTC)
Haitientvtkl3

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-04-2021(UTC)
Bài viết: 40

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật


1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:


a) Không có di chúc;


b) Di chúc không hợp pháp;


c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;


d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.


2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:


a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;


b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;


c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.


652
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.