logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline taphuclam2000  
#1 Đã gửi : 14/09/2021 lúc 09:18:25(UTC)
taphuclam2000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-09-2021(UTC)
Bài viết: 6
Man

Việt Nam là quốc gia đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó Quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân có chức năng soạn thảo và thông qua các văn bản pháp luật. Đây là biểu hiện rõ nét cho mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị.


Pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật Việt Nam


Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hàng, mang tính chất bắt buộc cho toàn xã hội và được nhà nước đảm bảo thực hiện


Pháp luật Việt Nam có những đặc điểm sau:


Thứ nhất, nước ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội nên pháp luật Việt Nam hiện nay là pháp luật thuộc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


Thứ hai, pháp luật Việt Nam là cơ sở pháp lý vững chắc cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Thứ ba, pháp luật của nước ta là pháp luật của dân, do dân, vì dân thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.


Thứ tư, pháp luật Việt Nam đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam – tổ chức giữ vai trò lãnh đạo.


Thứ năm, pháp luật Việt Nam đã tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.


Thứ sáu, dựa trên bề dày truyền thống của dân tộc, pháp luật Việt Nam luật được xây dựng trên nền tảng đạo đức, những thuần phong mĩ tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: tinh thần nhân đạo, lòng yêu nước, tinh thần tập thể, không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân cực đoan, sự vị tha, thần đoàn kết, đạo lí uống nước nhớ nguồn,….


Thứ bảy, với công cuộc đổi mới đất nước, pháp luật Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện.


Thứ tám, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố quốc tế.


Tìm hiểu thêm: https://forums.giantitp.com/member.php?245075-luiatlaodong


Chính trị là gì? Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam.


Chính trị được hiểu là toàn bộ những hoạt động liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, giữa các dân tộc mà cốt lõi của nó chính là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc của Nhà nước; sự xác định hình thức tổ chức, nội dung, nhiệm vụ hoạt động của Nhà nước.


Hệ thống chính trị Việt Nam mang những đặc trưng sau:


Thứ nhất, hệ thống chính trị Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền.


Thứ hai, hệ thống chính trị Việt Nam có tính thống nhất cao từ trung ương xuống địa phương.


Thứ ba, hệ thống chính trị Việt Nam mang bản chất dân chủ nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.


Thứ tư, hệ thống chính trị Việt Nam có sự kết hợp giữa tính dân tộc và tính giai cấp.


Thứ năm, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam được đảm bảo bằng nguồn ngân sách Nhà nước.


Xem thêm: https://tinhte.vn/members/luat-lao-dong.2847671/


Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị


Một là, trong việc hình thành, tổ chức bộ máy nhà nước:


Bộ máy nhà nước là toàn bộ hệ thống từ Trung ương đến địa phương bao gồm nhiều loại cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp…là một thiết chế phức tạp nhiều bộ phận. Để xác định rõ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp để thực hiện một cơ chế đồng bộ trong quá trình thiết lập thực hiện quyền lực nhà nước cần phải thực hiện trên cơ sở vững chắc của những quy định của pháp luật.


Việc xác lập và hoạt động của bộ máy nhà nước sẽ rơi vào tình trạng chồng chéo, trùng lặp, thực hiện không đúng chức năng khi hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức chưa đồng bộ, đầy đủ, chính xác và phù hợp.


Đồng thời để có được một hệ thống pháp luật tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước cần có một bộ máy nhà nước hoàn chỉnh để nó thwucj hiện chức năng đại diện cho giai cấp tiến bộ trong xã hội.


Hai là, trong quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.


Môi trường ổn định cho việc các quốc gia thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính là pháp luật.


Pháp luật luôn tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập các mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Sự phát triển của quan hệ bang giao đòi hỏi pháp luật của các nước thay đổi cho phù hợp với từng thời kỳ thay đổi của mỗi quốc gia.


Ba là, pháp luật với đường lối chính sách của giai cấp thống trị:


Mối liên hệ giữa chính trị và pháp luật thể hiện tập trung nhất trong quan hệ với đường lối chính sách của đảng cầm quyền với pháp luật của nhà nước. Pháp luật thể chế hóa đường lối chính sách của đảng cầm quyền tức là làm cho ý chí của đảng cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng có vai trò chỉ đạo nội dung và phương hướng phát triển của pháp luật. Sự thay đổi trong đường lối chính sách của Đảng cầm quyền sớm hay muộn cũng dẫn đến sự thay đổi trong pháp luật. Ví dụ, những năm trước đây do sự chỉ đạo của chính trị nên pháp luật của các xã hội chủ nghĩa đều thiết lập và củng cố cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, trên cơ sở thiết lập càng nhiều càng nhanh chế độ công hữu về tư liệu sản xuất càng tốt.Phương hướng phát triển của pháp luật của pháp luật trong một đất nước là do đường lối chính sách của lực lượng cầm quyền (Đảng cầm quyền) chỉ đạo. Đương nhiên chính sách của lực lượng cầm quyền phụ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội và cuộc đấu tranh giữa các lực lượng chính trị-xã hội trong đất nước.


Nội dung khác: http://www.mappery.com/user.php?name=luatlaodong


 


 


329
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.