logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Taphuclam0x  
#1 Đã gửi : 12/10/2021 lúc 05:01:36(UTC)
Taphuclam0x

Danh hiệu: Quen mặt

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-10-2021(UTC)
Bài viết: 15

Tính đến thời điểm hiện tại, Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp hoàn thiện nhất, phát triển nhất của nước ta từ trước đến giờ. Ngoài việc kế thừa những quy định của các bản Hiến pháp trước, Hiến pháp năm 2013 có sự phát triển hơn, đặc biệt là sự phát triển trong việc quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


Công dân và quyền công dân là gì?


Căn cứ pháp lý: Điều 17 Hiến pháp năm 2013 và Điều 2 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008


Xét khái niệm “cá nhân”, đây là khái niệm để chỉ những người có thể là công dân hoặc cũng không phải là công dân, mọi chủ thể trong xã hội đều là cá nhân. Khái niệm này rộng hơn khái niệm “công dân”, chỉ được xem xét trong phạm vi nhóm chủ thể nhất định.


Công dân được hiểu là người mang quốc tịch của một nước. Người mang quốc tịch của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sẽ là công dân của Việt Nam. Công dân là khái niệm không thể tách rời với khái niệm quốc tịch, đó là căn cứ để xác định người đó có mối liên hệ về mặt pháp lý đối với một nhà nước. 


Nhờ có quốc tịch, chủ thể được xem là công dân sẽ được nhà nước đó thiết lập những quyền năng pháp lý nhất định. sẽ được hưởng các quyền công dân về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,...


Quyền công dân là nhóm quyền dành cho những người có quốc tịch của một nước. Quyền công dân Việt Nam là quyền của những người mang quốc tịch VIệt Nam, nó được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều chỉnh mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.


Quyền công dân bao gồm các quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, tôn giáo, quyền tự do. 


Song song với quyền của công dân, bởi công dân có mối quan hệ ràng buộc đối với nhà nước nên để đảm bảo quyền được thực thi thì công dân sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định, đó cũng được xem là mối quan hệ giữa công dân với nhà nước. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo quyền cho công dân và ngược lại, công dân phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.


Xem thêm: https://luatsuphuong1995.wordpress.com/2021/07/16/thu-tuc-gia-han-hieu-luc-van-bang-bao-ho-nhan-hieu/


Nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp năm 2013


Nội dung của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân chủ yếu xoay quanh những nội dung cơ bản sau đây:


  • Hiến pháp và pháp luật tôn trọng và bảo vệ các quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội


Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 14 Hiến pháp năm 2013


Theo đó, Nhà nước luôn trên tinh thần tôn trọng và bảo vệ các quyền công dân trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội, quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế khi thuộc vào trường hợp cần thiết là vì lý do quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo sức khỏe cho mọi người.


  • Quyền và nghĩa vụ của công dân không thể tách rời nhau


Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 15, Điều 43, Điều 47, Điều 48 Hiến pháp năm 2013


Ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, nhà nước đảm bảo, bảo vệ các quyền của công dân và đồng thời công dân muốn quyền của mình được đảm bảo thì phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật, đó là điều kiện cần để quyền được đảm bảo. 


Biểu hiện của nội dung này ở chỗ, quyền của chủ thể này luôn được đảm bảo thực hiện bằng nghĩa vụ của chủ thể khác và ngược lại, nghĩa vụ của người này là quyền của người kia được hưởng. Chính vì vậy, có thể nói rằng, một người muốn quyền của mình được thực hiện thì sẽ phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ cho người khác. Mối quan hệ giữa nhà nước với công dân cũng không phải là ngoại lệ, công dân thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của nhà nước thì Nhà nước sẽ đảm bảo thực hiện quyền cho công dân.


Tìm hiểu thêm: https://luatsuphuong1995.wordpress.com/2021/07/16/bao-ho-nhan-hieu-la-gi-dieu-kien-bao-ho-nhan-hieu/


  • Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật


Căn cứ pháp lý: Điều 16; Khoản 1, 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 5 Hiến pháp năm 2013


Quy định này được kế thừa tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng bản chất của bình đẳng thế hiện ở sự công nhận giá trị bình đẳng của tất cả mọi người trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật. 


Đây là nội dung quan trọng, bởi công dân được bình đẳng trước pháp luật mới đảm bảo cho xã hội được công bằng, pháp luật được thi hành, thực thi một cách nghiêm chỉnh. Theo đó, mọi công dân có quyền lên tiếng tố cáo, vạch trần những hành vi cửa quyền, lạm dụng chức vụ, tham nhũng của một số cán bộ, công chức, từ đó giúp thanh tẩy bộ máy nhà nước được trong sạch và vững mạnh.


Nhà nước xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi dân tộc đều có quyền bình đẳng ngang nhau, có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Nhà nước tại điều kiện cho mọi dân tộc cùng phát triển, bình đẳng với nhau. 


  • Mọi công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội


Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 15, Điều 43, Điều 47, Điều 48 Hiến pháp năm 2013


Công dân là người mang quốc tịch của một nhà nước, được nhà nước đảm bảo quyền, vì vậy công dân phải có trách nhiệm đối với nhà nước, trách nhiệm ở đây là việc thực hiện nghĩa vụ, nghĩa vụ này bao gồm nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ nộp thuế hay nghĩa vụ bảo vệ môi trường.


  • Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác


Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 15 Hiến pháp năm 2013


Bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, đúng là quyền công dân phải luôn được đảm bảo, nhưng đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật, được pháp luật cho phép. Và đương nhiên, lợi ích, quốc gia, dân tộc luôn là lợi ích được ưu tiên hàng đầu, có đảm bảo tốt lợi ích của quốc gia, của dân tộc thì mới có thể đảm bảo hiệu quả quyền công dân. Những quy định này nhằm ngăn ngừa sự xâm phạm, sự quá giới hạn của quyền công dân có tác động tiêu cực đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc.


Trên đây là những nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Mọi người cần nắm được những quy định này trong Hiến pháp năm 2013 để bảo vệ quyền của mình và thực hiện các nghĩa vụ đúng theo quy định. 


Vấn đề khác: https://www.behance.net/gallery/123610693/Th-tc-dang-ky-nhan-hiu-dc-quyn 


270
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.