logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Taphuclam0x  
#1 Đã gửi : 12/10/2021 lúc 05:04:35(UTC)
Taphuclam0x

Danh hiệu: Quen mặt

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-10-2021(UTC)
Bài viết: 15

 Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao trong bộ máy nhà nước, đại diện cho ý chí của người dân trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này được khẳng định thông qua các bản Hiến pháp, đặc biệt nhất là bản Hiến pháp năm 2013, được phát triển và hoàn thiện nhất trong tất cả các thời kỳ. Trong đó, Hiến pháp năm 2013 có quy định rõ về địa vị pháp lý của Quốc hội.


Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước


Quốc hội là cơ quan luôn chiếm một vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, bất kể trong những thời kỳ lịch sử nào, được thể hiện trong các bản Hiến pháp trước đó. Quốc hội giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Điều 69 của Hiến pháp năm 2013 thì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí của nhân dân, là cơ quan quyền lực tối cao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Mục tiêu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn hướng tới là đảm bảo nhà nước của dân, do dân, vì dân, nguyên tắc hiến định là mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, Hiến pháp còn quy định nhà nước Việt Nam do nhân dân làm chủ. Với tư cách là cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân, Quốc hội đóng vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vì thế, Quốc hội đảm bảo chủ quyền nhà nước và chủ quyền nhân dân, giữ vai trò quyết định các sự kiện trọng đại của đất nước và đảm bảo lợi ích cho nhân dân.


Địa vị pháp lý là gì?


Pháp luật có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong những quan hệ pháp luật nhất định. Vị trí của các chủ thể trong các mối quan hệ pháp luật đó được gọi là địa vị pháp lý. Trong đó, địa vị pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể trong đó có xác lập hoạt động của các chủ thể và giới hạn hoạt động của các chủ thể đó.


Việc phân biệt chủ thể này với chủ thể khác đều được thực hiện thông qua việc xác định địa vị pháp lý của từng chủ thể. Ngoài ra nó giúp xác định vị trí và tầm quan trọng của các chủ thể trong mối quan hệ pháp luật.


Tìm hiểu thêm: https://www.behance.net/gallery/123398577/H-kinh-doanh-ca-th-co-duc-xut-hoa-don-d-khong


Địa vị pháp lý của Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013


Vị trí của Quốc hội


Hiến pháp năm 2013 khẳng định rằng: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, Quốc hội giữ chức năng thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của Nhà nước.


Quốc hội là cơ quan duy nhất đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, thông qua Quốc hội, nhân dân có thể thực hiện việc kiểm soát, giám sát mọi hoạt động trong bộ máy nhà nước. Nhân dân giám sát bộ máy nhà nước bằng việc thành lập nên hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước thông qua cơ quan đại biểu cao nhất là Quốc hội.


Hiến pháp đã xác định rất rõ ràng về địa vị pháp lý của Quốc hội. Địa vị pháp lý của Quốc hội được được thành lập thông qua bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, hoạt động theo nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, quan trọng nhất phải đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong đó, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hai hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, việc bầu ra Quốc hội chính là việc nhân dân thực hiện quyền dân chủ đại diện của mình. 


Từ Hiến pháp năm 2013 có thể rút ra được Quốc hội mang tính đại diện cao nhất và tính quyền lực nhà nước cao nhất. Tính đại diện cao nhất được thể hiện ở chỗ Hiến pháp xác định đây là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn tính quyền lực cao nhất thể hiện ở chỗ chỉ có Quốc hội mới có quyền biến ý chí của nhân dân thành ý chí của Nhà nước, thành pháp luật - các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc, tính cưỡng chế nhà nước đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. 


Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri nhà nước bầu ra nên Quốc hội được Hiến pháp quy định địa vị pháp lý đặc biệt như vậy.


Quyền lập hiến của Quốc hội


Hiến pháp năm 2013 đã có sự thay đổi so với các bản Hiến pháp trước kia, Quốc hội không phải là cơ quan duy nhất thực hiện quyền lập hiến nữa, mà việc lập ra Hiến pháp sẽ được tiến hành thông qua hình thức trưng cầu dân ý. Xuất phát từ đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực nhà nước tập trung ở nhân dân, mà Hiến pháp là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất, buộc các chủ thể phải tuân theo. Việc Quốc hội thực hiện quyền lập hiến là vì được nhân dân trao quyền.


Quyền lập pháp của Quốc hội


Đối với quyền lập pháp cũng vậy, Hiến pháp 2013 không còn quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất thực hiện quyền lập pháp. Ngoài Quốc hội thì còn có Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, các cơ quan nhà nước khác. Hiến pháp cũng thừa nhận trong quá trình lập pháp có hoạt động soạn thảo, trình các dự án luật của các cơ quan nhà nước được phân công chủ trì dự án luật như Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Điều này thể hiện nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.


Xem thêm: https://www.behance.net/gallery/123398483/Hiu-bit-v-ma-s-thu-di-vi-h-kinh-doanh


Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước


Hiến pháp năm 2013 quy định rõ Quốc hội quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; có thẩm quyền trong việc quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước. Đó là những vấn đề quan trọng của Quốc gia và Hiến pháp quy định Quốc hội là cơ quan được thực hiện thẩm quyền quyết định này.


Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao


Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có quyền giám sát tối cao với tất cả các hoạt động của của Nhà nước. Đây cũng là biểu hiện của nguyên tắc kiểm soát quyền lực Nhà nước khi giao cho Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền giám sát.


Ngoài ra, việc tăng cường giải trình của các cơ quan hữu quan trước Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban là một hoạt động thể hiện vị thế pháp lý của Quốc hội đối với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, là một điểm mới của Hiến pháp năm 2013 quy định cho Quốc hội. Qua đây, thể hiện rõ tính dân chủ và tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bởi thông qua giải trình trước Quốc hội và cơ quan của Quốc hội, hoạt động của Nhà nước trở nên công khai, minh bạch hơn, mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với Quốc hội và nhân dân được tăng cường hơn.


Trên đây là toàn bộ nội dung về địa vị pháp lý của Quốc hội. Song song cùng với việc tìm hiểu về các cơ quan trong bộ máy nhà nước thì đây cũng là một trong những nội dung cần nhấn mạnh nghiên cứu.


Nội dung khác: https://www.behance.net/gallery/123394169/Thu-ca-h-kinh-doanh


409
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.