logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline phungthithuytrong  
#1 Đã gửi : 12/10/2021 lúc 05:40:34(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 456

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Cách chức là hình thức kỷ luật chỉ áp dụng với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm mà vi phạm quy định đến mức độ bị áp dụng hình thức kỷ luật này.Các lỗi sai phạm mà cán bộ, công chức có nguy cơ bị cách chức (Hình minh họa)


1. Hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức


Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức gồm:


- Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.


- Các hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn bị kỷ luật với hình thức giáng chức và buộc thôi việc.


2. Hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ, công chức


Hình thức này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý. Theo đó, tại Điều 12 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị cách chức khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây:


(1) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm hoặc cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm;


(2) Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau:


- Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;


- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.


Có thể hiểu, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định 112/2020/NĐ-CP).


(3) Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;


- Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


- Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.


- Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.


- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


- Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.


- Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


- Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.


- Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ.


- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.


Trong đó, vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.


(4) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ.


Bên cạnh đó, nếu cán bộ, công chức bị cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức 2008. Đồng thời, tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi năm 2019, nếu công chức bị kỷ luật cách chức thì không thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.


Như vậy, nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà bị cách chức  nếu vi phạm các quy định nêu trên và còn ảnh hưởng kéo dài thời hạn nâng lương lần sau đến 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.


420
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.