logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline phungthithuytrong  
#1 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 02:38:17(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng và Thành viên thuận tiện tra cứu và theo dõi các quy định pháp luật ban hành mới, LawNet trân trọng giới thiệu hệ thống văn bản có hiệu lực từ năm 2022 theo bảng sau:


Tải file đính kèm tại đây:  He thong van ban phap luat co hieu luc nam 2022.docx (31kb) đã được dowbload 0 lần.


Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực

Tài chính

Thông tư 107/2021/TT-BTC


 

Quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

20/01/2022

Thông tư 90/2021/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

01/01/2022

Thông tư 99/2021/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

01/01/2022

Thông tư 110/2021/TT-BTC

Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

26/01/2022

Thông tư 97/2021/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

01/01/2022

Thông tư 95/2021/TT-BTC

Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”

01/01/2022

Thông tư 96/2021/TT-BTC

Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

01/01/2022

Quyết định 3308/QĐ-TLĐ

Về việc ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022

01/01/2022-01/01/2023

Quyết định 3226/QĐ-TLĐ

Về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

01/01/2022

Thông tư 103/2021/TT-BTC

Hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu

02/01/2022

Thông tư 104/2021/TT-BTC

Hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu

02/01/2022

Nghị định 99/2021/NĐ-CP

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

01/01/2022

Thông tư 85/2021/TT-BTC

Hướng dẫn nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

01/01/2022

Thông tư 28/2021/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do bộ giao thông vận tải quản lý

15/01/2022

Offline phungthithuytrong  
#2 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 02:43:08(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


Giao thông vận tải

Thông tư 27/2021/TT-BGTVT

Sửa đổi Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 42/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

01/02/2022

Thông tư 31/2021/TT-BGTVT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành

20/01/2022

Thông tư 29/2021/TT-BGTVT

Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

15/01/2022

Thông tư 26/2021/TT-BGTVT

Sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

15/01/2022

Thông tư 25/2021/TT-BGTVT

Sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT và 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt

15/01/2022

Thông tư 24/2021/TT-BGTVT

Quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không

15/01/2022


Offline phungthithuytrong  
#3 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 02:48:33(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


Lao động

Nghị định 108/2021/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

20/01/2022

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

 

01/01/2022

Thông tư 17/2021/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của bộ thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

01/06/2022

Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội      

01/01/2022

Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 2020


 

 

01/01/2022

Xử lý VPHC

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020


 

 

01/01/2022

An ninh Quốc gia

Luật Biên phòng Việt Nam 2020

 

01/01/2022

Quốc phòng

Thông tư 153/2021/TT-BQP

Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng

06/01/2022

Nghị định 106/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều luật biên phòng việt nam

21/01/2022

Trật tự an toàn xã hội

Luật Phòng, chống ma túy 2021


 

 

01/01/2022

Nghị định 105/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống ma túy

01/01/2022

Nghị định 109/2021/NĐ-CP

Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

01/01/2022

Thông tư 18/2021/TT-BYT

Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

01/01/2022


Offline phungthithuytrong  
#4 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 02:49:54(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


Doanh nghiệp, hợp tác xã

Thông tư 105/2021/TT-BTC

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ


 

15/01/2022

Thông tư 10/2021/TT-BKHCN

Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ


 

20/01/2022

Quyết định 1789/QĐ-BTC

Ban hành danh sách doanh nghiệp phân công cục thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế.

01/01/2022

Thuế, phí, lệ phí

Thông tư 80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế

01/01/2022

Thông tư 106/2021/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10/01/2022

Thông tư 100/2021/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

01/01/2022

Kế toán, kiểm toán

Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN

Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

01/01/2022

Quyết định 1934/QĐ-KTNN

Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của kiểm toán nhà nước

01/01/2022

Nghị định 102/2021/NĐ-CP

Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

Thông tư 88/2021/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

01/01/2022

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

01/07/2022


Offline phungthithuytrong  
#5 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 03:33:05(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Nghị định 111/2021/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

15/02/2022

Thông tư 102/2021/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

01/01/2022

Thông tư 101/2021/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

01/01/2022

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/01/2022

Thông tư 17/2021/TT-BCT

Sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

02/01/2022

Nghị định 95/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu

02/01/2022

Nghị định 85/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của chính phủ về thương mại điện tử

01/01/2022

Môi trường

Thông tư 21/2021/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

01/02/2022

Thông tư 20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

10/01/2022

Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

01/01/2022

Hình sự

Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

14/01/2022

Tài nguyên

Quyết định 2579/QĐ-BCT

Ban hành định mức dự toán xây dựng công trình mỏ than hầm lò

01/01/2022


Offline phungthithuytrong  
#6 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 03:34:35(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


 


 


Công nghiệp

Thông tư 19/2021/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

12/01/2022

Thông tư 16/2021/TT-BCT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

01/07/2022

Thông tư 11/2021/TT-BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ

01/07/2022

Thông tư 09/2021/TT-BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1

01/07/2022

Thông tư 10/2021/TT-BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói

01/07/2022

Thông tư 12/2021/TT-BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên

01/07/2022

Giáo dục, đào tạo

Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT

Hướng dẫn thực hiện một số Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

07/01/2022

Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15/01/2022

Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT

Ban hành Chương trình Xóa mù chữ

11/01/2022

Nông nghiệp, nông thôn

Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

01/06/2022

Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT

Sửa đổi Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/01/2022

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (natri clorua) thực phẩm và muối (natri clorua) tinh

04/08/2022


Offline phungthithuytrong  
#7 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 03:38:16(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


Khoa học, công nghệ

Thông tư 14/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác”

01/07/2022

Thông tư 13/2021/TT-BTTTT

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin"

01/07/2022

Thông tư 12/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức internet (IPTV)”

01/05/2022

Thông tư 11/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”

01/05/2022

Thông tư 10/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 ghz đến 246 ghz”

01/07/2022

Thông tư 09/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 ghz ĐẾN 77 ghz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất”

01/07/2022

Thông tư 07/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5g”

01/07/2022

Thông tư 06/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5g độc lập - phần truy nhập vô tuyến”

01/03/2022

Thông tư 05/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5g - phần truy nhập vô tuyến”

01/03/2022

Thông tư 02/2021/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong hệ thống thông tin báo cáo quốc gia”

01/01/2022

Thi đua, khen thưởng

Thông tư 18/2021/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương

19/01/2022

Y tế-dược

Thông tư 25/2021/TT-BYT


 


 

Quy định về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm

01/02/2022

Thông tư 24/2021/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

01/02/2022

Thông tư 23/2021/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

25/01/2022

Nghị định 98/2021/NĐ-CP

Về quản lý trang thiết bị y tế

01/01/2022

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Nghị định 100/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/01/2022


Offline phungthithuytrong  
#8 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 03:39:28(UTC)
phungthithuytrong

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2021(UTC)
Bài viết: 715

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết

Lĩnh vực

Tên văn bản/số hiệu

Nội dung văn bản

Thời gian bắt đầu có hiệu lực


Thống kê

Luật 01/2021/QH15

Sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

01/01/2022

Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

01/01/2022

Thông tin báo chí, xuất bản

Thông tư 07/2021/TT-BTP

Quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng chính Phủ ban hành

01/01/2022

Quyết định 1265/QĐ-BTTTT

Công bố tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình

01/01/2022

Bổ trợ tư pháp

Quyết định 25/2021/QĐ-TTg

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

01/01/2022

Văn hóa, thể thao, du lịch

Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

01/02/2022

Thông tư 12/2021/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

15/01/2022

Thông tư 21/2021/TT-BYT

Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

10/01/2022

Bưu chính, viễn thông

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet

07/02/2022

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

02/02/2022

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

02/02/2022


2020
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.