logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpShare
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Thohaman  
#1 Đã gửi : 09/01/2017 lúc 11:15:43(UTC)
Thohaman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 18-10-2016(UTC)
Bài viết: 3
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết

1. Các tổ chức nào sau đây là pháp nhân? Giải thích?


Hội đồng hương tỉnh An Giang


Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long


Hội luật gia TP Đà Nẵng


Hội những người thích “Nhạc Trữ Tình”


Liên đoàn lao động Quận 10


Tỉnh đoàn tỉnh Long An


Công ty cổ phần Kinh Đô


Công ty TNHH khai thác dịch vụ Hùng Đại Dương


=> Câu này e biết được công ty cổ phần, TNHH là pháp nhân. Nhưng vẫn phân vân những câu còn lại. Mong mọi người giúp e ạ.


2. Phân tích các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự? (theo BLDS 2015)


Offline caothangtl86  
#2 Đã gửi : 11/01/2017 lúc 09:50:13(UTC)
caothangtl86

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-09-2016(UTC)
Bài viết: 257

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 694 lần trong 194 bài viết

Pháp nhân theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015


a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật dân sự 2015;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.


Pháp nhân thương mại

1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Pháp nhân phi thương mại

1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.


=> Mình bổ sung kiến thức để bạn tự suy rồi trả lời cho mình nhé.


 


Offline caothangtl86  
#3 Đã gửi : 11/01/2017 lúc 09:57:21(UTC)
caothangtl86

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-09-2016(UTC)
Bài viết: 257

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 694 lần trong 194 bài viết

Câu 2: 


“Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự


1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi đủ các điều kiện sau đây:


a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;


b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.


2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.”


Cụ thể:


Một là, người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự


Thuật ngữ “người” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác.


Cá nhân: giao dịch dân sự do cá nhân xác lập chỉ có hiệu lực pháp luật nếu phù hợp với mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân.


+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ các trường hợp bị tòa án tuyên bố mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được toàn quyền xác lập mọi giao dịch dân sự. Lúc này, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.


+ Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ. Khi thực hiện giao dịch dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ các giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.


+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được xác lập các giao dịch dân sự trong phạm vi tài sản riêng của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (lập di chúc phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý,…)


+ Người chưa đủ 6 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự không được phép thực hiện các giao dịch dân sự. Mọi giao dịch dân sự của những người này đều do người đại diện, người giám hộ thực hiện.


Pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác: Các chủ thể này khi tham gia vào giao dịch dân sự đều thông qua người đại diện (theo pháp luật hoặc theo ủy quyền). Người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhân danh người được đại diện. Các quyền và nghĩa vụ do người đại diện xác lập làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. Tuy nhiên, pháp nhân chỉ tham gia vào các giao dịch dân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của pháp nhân. Người đại diện xác lập giao dịch dân sự làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác trong phạm vi nhiệm vụ của chủ thể đó được điều lệ hoặc pháp luật quy định.


Hai là, mục đích và nội dung của giao dịch không trái pháp luật, đạo đức xã hội


Mục đích giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập nó. Nội dung của giao dịch dân sự là tổng hợp các điều khoản mà các bên đã cam kết, thỏa thuận trong giao dịch. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các chủ thể khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự luôn mong muốn đạt được mục đích nhất định. Muốn đạt được những mục đích đó họ phải cam kết, thỏa thuận về nội dung và ngược lại, những thỏa thuận đó hướng tới việc đạt được mục đích.


Để giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật thì mục đích và nội dung của giao dịch không trái với pháp luật và đạo đức xã hội. Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Những giao dịch xác lập nhằm trốn tránh pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội là những giao dịch có mục đích và nội dung không hợp pháp, không làm phát sinh hiệu lực của giao dịch dân sự đó.


Ba là, người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện


Bản chất của giao dịch dân sự là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí của các bên. Do vậy, tự nguyện là tự do ý chí và bày tỏ ý chí trong một quan hệ dân sự.Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận là một trong các nguyên tắc được quy định trong Bộ luật dân sự.


Bốn là, hình thức của giao dịch phải phù hợp với quy định của pháp luật


Giao dịch dân sự có thể thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Người xác lập giao dịch có quyền lựa chọn hình thức cho giao dịch đó. Trong trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo quy định đó. Chẳng hạn như hợp đồng mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất.


Tóm lại, giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên (tuân thủ về mặt hình thức nếu pháp luật có quy định). Nêu thiếu 1 trong các điều kiện trên, giao dịch dân sự có thể thuộc các trường hợp bị vô hiệu theo pháp luật như: vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội; vô hiệu do giả tạo; vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thực hiện; …


Offline mochi1508  
#4 Đã gửi : 11/01/2017 lúc 10:25:06(UTC)
mochi1508

Danh hiệu: Chăm chỉ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-11-2016(UTC)
Bài viết: 107
Đến từ: Cần Thơ

Cảm ơn: 83 lần
Được cảm ơn: 307 lần trong 89 bài viết

Tiện thể mình bổ sung vấn đề mà bạn ở trên dã nêu như sau:


Nội dung bạn phân tích đúng. Tuy nhiên cần lưu ý một chỗ: Luật cần phân tích là BLDS 2015, do đó nên trích nội dung của BLDS 2015, và phân tích các thuật ngữ theo quy định của BLDS 2015.


Hướng làm: Chủ thớt áp dụng Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự của BLDS 2015 để phân tích các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Từ nội dung điều luật, chủ thớt giải thích các định nghĩa pháp lý có trong đó, xong kết luận. 


Câu này mang tính hệ thống kiến thức, trích nội dung luật, chủ thớt chịu khó làm, mình lười  tiện nhắc luôn, bài của bạn trên chỉ đúng với BLDS 2005 thôi, áp dụng vào nộp là không ổn đâu.

Sửa bởi người viết 11/01/2017 lúc 10:29:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

1375
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.