logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline thaithiman  
#1 Đã gửi : 27/02/2019 lúc 11:20:52(UTC)
thaithiman

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-03-2018(UTC)
Bài viết: 694
Woman
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh

Thanks: 52 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 88 bài viết


1. Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam.


=> ĐÚNG –  Bởi Luật hành chính đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng.


2. Luật hành chính chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan hành chính với nhau.


=> SAI – Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính bao gồm các cơ quan hành chính Nhà nước các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể và quần chúng nhân dân.


3. Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật Hành chính là phương pháp mệnh lệnh Đơn Phương.


=> ĐÚNG – Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương.


4. Luật hành chính và luật hình sự không có liên quan gì nhau.


=> SAI – Có nhiều mối quan hệ đan xen với nhau với ví dụ: buôn lậu ở cấp độ nhỏ thì vi phạm hành chính, còn với số lượng lớn nhiều lần hoặc tái phạm thì bị vi phạm hình sự.


5. Tập quán có thể được sử dụng để giải quyết trong quan hệ pháp luật hành chính.


=> SAI – Chỉ có quy phạm pháp luật mới là nguồn của pháp luật hành chính.


6. Hệ thống hóa lực hành chính bắt buộc phải thực hiện công tác pháp điển hóa.


=> SAI – Có tới hai phương pháp là tập hợp hóa và pháp triển Hóa.


7. Trong nguyên tắc tập trung dân chủ yếu tố tập trung bao giờ cũng được đề cao hơn yếu tố dân chủ.


=> SAI – Tập trung dân chủ phải sống hạnh phúc với nhau tập trung phải kết hợp trên nền tảng của dân chủ.


8. Nguyên tắc tập trung dân chủ cho thấy sự lãnh đạo tập trung toàn diện tuyệt đối của cấp trên và sự chủ động sáng tạo không giới hạn cấp dưới.


=> SAI – Sáng tạo trong khuôn khổ của pháp luật.


9. Đảng lãnh đạo các cơ quan hành chính Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước.


=> SAI – Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua các chủ trương đường lối chính sách.


10. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo được hiểu là phải tuyệt đối hóa vai trò lãnh đạo của Đảng.


=> SAI – Nhà nước quản lý dựa trên cơ sở của pháp luật còn Đảng đưa ra chủ trương và đường lối.


11. Tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước đều hoạt động theo nguyên tắc 2 chiều trực thuộc .


=> SAI – Nguyên tắc này chỉ áp dụng ở cấp địa phương cấp Trung ương không thực hiện theo nguyên tắc nào.


12. Nhân dân chỉ có thể tham gia quản lý hành chính Nhà nước bằng cách gián tiếp bầu ra người đại diện cho mình để họ quản lý Nhà nước.


=> SAI – Nhân Dân cũng có thể trực tiếp quản lý Nhà nước bằng cách thực hiện quyền khiếu nại tố cáo.


13. Khi có quan hệ pháp luật hoàn chỉnh đồng bộ thì sẽ có pháp chế xã hội chủ nghĩa


=> SAI – Có pháp luật hoàn chỉnh chỉ là điều kiện cần thiết điều kiện đủ là phải có ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên trong xã hội.


14. Chủ động sáng tạo của hoạt động hành chính là không giới hạn có.


=> SAI – Các cơ quan Nhà nước chỉ có quyền chủ động sáng tạo theo khuôn khổ của các quy định pháp luật.


15. Công an tỉnh có quyền thực hiện mọt hình thức quản lý Nhà nước.


=> SAI – Quý công an tỉnh không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


16. Phương pháp cưỡng chế là phương pháp duy nhất thể hiện sự đặc trưng của hoạt động hành chính Nhà nước.


=> SAI – Quản lý Nhà nước có 7 phương pháp. (liệt kê)


17. Trong trường hợp đối tượng quản lý tự giác thực hiện các nghĩa vụ của mình Nhà nước không cần các phương pháp quản lý.


=> SAI – Vẫn còn phương pháp kiểm tra phương pháp kinh tế.


18. Hình thức ban hành văn bản áp dụng pháp luật chỉ được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước.


=> SAI – Các cơ quan Tư pháp lập pháp điều ban hành.


19. Phương pháp cưỡng chế tác dụng khi các phương pháp quản lý khác tỏ ra không hiệu quả cao.


=> SAI – Phương pháp cưỡng chế áp dụng kể cả khi đối tượng không có hành vi vi phạm pháp luậtnhằm vào mục đích ngăn ngừa và bảo vệ.


20. Bắc kỳ hình thức hoạt động hành chính nào cũng mang tính pháp lý.


=> SAI – còn có nhiều hình thức không mang tính pháp lý như hợp tuần, tháng, hợp quy chế dân chủ.


21. Mọi quyết định hành chính đều có đối tượng áp dụng cụ thể cá biệt.


=> SAI – quyết định hành chính chia làm 3 loại trong đó chỉ có quyết định cá biệt mới có đối tượng áp dụng cụ thể và cá biệt.


22. Mọi quyết định hành chính đều là đối tượng khởi kiện tại Tòa án hành chính.


=> SAI – quyết định hành chính gồm 3 loại chỉ đạo quy phạm cá biệt và chỉ có quyết định cá biệt nó bị khởi kiện tại Tòa án.


23. Không phải các quyết định hành chính đều được ban hành theo một trình tự thủ tục như nhau


=> ĐÚNG – các quyết định hành chính thể hiện bằng nhiều cách khác nhau nên có những trình tự thủ tục khác nhau


24. Một quyết định hành chính chỉ phát sinh nhiều lần Khi đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và tính hợp lý.


=> SAI – Quyết định hành chính đảm bảo tính hợp pháp nếu có xung đột về tính hợp pháp và hợp lý thì tính hợp pháp được ưu tiên thực hiện.


25. Một quyết định hành chính đảm bảo tính hợp lý chỉ cần nói được ban hành đúng thẩm quyền.


=> SAI – Tính hợp lý phải được bảo đảm đúng thẩm quyền và hài hòa giữa các nhóm lợi ích đảm bảo tính toàn diện ngôn ngữ và văn phong.


26. Nghị quyết của chính phủ là quyết định hành chính quy phạm


=> SAI – Nghị quyết của chính phủ là quyết định hành chính chủ đạo.


27. Nghị quyết của chính phủ luôn luôn được ban hành để hướng dẫn các văn bản luật chuyên ngành.


=> SAI – Nghị quyết chính phủ có 2 loại loại hướng dẫn luật gọi là thứ phát và lợi tiên phát ban hành những quy định trực tiếp các mối quan hệ xã hội khi chưa có luật điều chỉnh


28. Mọi quyết định xử vi phạm hành chính là quyết định quy phạm.


=> SAI – Đây là quyết định cá biệt.


29. Mọi cơ quan Nhà nước đều có quyền ban hành quyết định hành chính.


=> SAI – Chỉ có các cơ quan hành chính và các cơ quan khác được ủy quyền mới được ban hành các cơ quan khác phải được trao quyền quản lý hành chính mới được ban hành.


30. Quyết định hành chính bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản.


=> SAI – Quyết định hành chính được thể hiện dưới dạng tín hiệu còi hiệu HV hành chính.


31. Quyết định hành chính là quyết định pháp luật.


=> ĐÚNG – Quyết định pháp luật gồm cả quyết định lập pháp hành pháp và tư pháp.


32. Quyết định pháp luật là quyết định hành chính.


=> SAI – Quyết định pháp luật bao gồm cả quyết định lập pháp hành pháp và tư pháp.


33. Quyết định hành chính bắt buộc phải chứa đựng quy tắc xử sự chung.


=> SAI – Chỉ có quyết định quy phạm mới chứa đựng quy tắc xử sự chung.


34. Tất cả các quyết định hành chính đều phải được đăng công báo.


=> SAI – Chỉ có quyết định quy phạm của các cơ quan trung ương ban hành mới đăng công báo.


35. Chỉ có cơ quan hành chính Nhà nước mới là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.


=> SAI – Các cơ quan Nhà nước khác, tổ chức xã hội cá nhân cũng có thể trở thành chủ thể thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp được trao quyền.


36. Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và chủ thể tham gia thủ tục hành chính có mối quan hệ bình đẳng nhau.


=> SAI – đây là quan hệ bất bình đẳng về chủ thể tham gia thủ tục hành chính có quyền đơn phương ban hành quy định hành chính bắt buộc chủ thể tham gia phải thực hiện.


37. Cơ quan hành chính Nhà nước không bao giờ là chủ thể tham gia thủ tục hành chính hiện.


=> SAI – Cơ quan hành chính Nhà nước trong mối quan hệ có công quyền cũng có thể trở thành Chủ thể tham gia thủ tục hành chính.


38. Chỉ có cơ quan hành chính Nhà nước mới có quyền yêu cầu hình thành nên quan hệ pháp luật thủ tục hành chính


=> SAI – Quan hệ pháp luật thủ tục hành chính có thể hình thành do đề nghị hợp pháp của bất kỳ chủ thể nào


39. Sự kiện pháp lý là sự kiện thực tế phát sinh do sự mong muốn của các chủ thể trong thủ tục hành chính.


=> SAI – Sự kiện pháp luật gồm hai loại ý chí và phi lý trí và chỉ có sự kiện gì mới là sự mong muốn của các chủ thể.


40. Khi có sự kiện pháp lý thì sẽ có quan hệ pháp luật thủ tục hành chính.


=> SAI – Quan hệ pháp luật thủ tục hành chính chỉ xuất hiện khi thỏa mãn 3 điều kiện quy phạm pháp luật sự kiện pháp Lý năng lực pháp luật và năng lực hành vi nếu thiếu một trong ba thì quan hệ pháp luật tố tụng hành chính không hình thành


41. Quyết định hành chính do Cơ quan hành chính Nhà nước ban hành có thể áp dụng ở nước ngoài.


=> ĐÚNG – Vì quyết định hành chính quy phạm của Chính phủ,Thủ tướng chính phủ ban hành có thể được áp dụng ở nước ngoài. VD: Áp dụng hôn nhân giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì công dân Việt Nam phải đến cơ quan ngoại giao (Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Việt Nam để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khi kết hôn).


42. Chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính thì đồng thời có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.


=> SAI – Chỉ những chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định mới được cưỡng chế thi hành QĐXP vi phạm hành chính còn thẩm quyền xử phạt được pháp luật quy định gồm nhiều chủ thể. VD chiến sĩ CAND, công chức ngành thuế, thanh tra viên chuyên ngành … khi thi hành công vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhưng họ không có thẩm quyền cưỡng chế thi hành QĐXP đó.


43. Quan hệ giữa Cơ quan hành chính Nhà nước và cá nhân luôn là quan hệ pháp luật hành chính.


=> SAI – có những quan hệ pháp luật khác như quan hệ dân sự; quan hệ tố tụng trong giải quyết vụ án hành chính, VD: UBND tỉnh A tham gia vụ án hành chính với tư cách là người bị kiện.


44. Trang vật phương tiện sử dụng vào vi phạm hành chính luôn bị tịch thu để xung vào công quĩ Nhà nước.


=> SAI – Theo quy định của pháp luật thì không tịch thu để sung vào công quỹ Nhà nước các tang vật phương tiện như hàng giả, hàng kém chất lượng, tang vật không đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam mà phải tiêu huỷ chúng. Đồng thời pháp luật cũng quy định không tịch thu tang vật, phương tiện thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân tổ chức khác bị chủ thể vi phạm hành chính sử dụng hoặc chếm đoạt trái phép. Đ126 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


45. Khi hết thời hiệu xử phạt hành chính, người có thẩm quyền không được áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế hành chính nào.


=> SAI – Theo quy định của pháp luật nếu hết thời hiệu XPhành chính thì người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra như tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi cây trồng hoặc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép Đ65 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


46. Cán bộ, công chức chỉ phải thực hiện theo những quy định của pháp luật về cán bộ côg chức khi đang còn là cán bộ công chức.


=> SAI –  Khoản 2 Điều 19 Luật Cán bộ công chức có quy định: “2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.


47. Tổ chức xã hội nghề nghiệp là tổ chức gồm những người cùng nghề nghiệp và giúp đỡ nhau hoạt động của hội.


=> SAI –  Tổ chức xã hội nghề nghiệp là loại hình tổ chức xã hội do Nhà nước sáng kiến thành lập được hình thành theo quy định của Nhà nước. Muốn trở thành thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện do Nhà nước quy định. Hoạt động nghề nghiệp của các tổ chức xã hội này đặt dưới sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 1 Số tổ chức xã hội nghề nghiệp như: Trung tâm trọng tài, đoàn luật sư,…


Trong câu khẳng định trên đã nói: tổ chức xã hội nghề nghiệp “là” tổ chức gồm… Do đó sai rồi, vì định nghĩa giáo trình đã nêu rõ cái quan trọng là phải do Nhà nước sáng kiến thành lập. Ở đây câu khẳng định trên chắc như đinh đóng cột là câu định nghĩa rồi. Đãng lẽ nó nên nói: Trong tổ chức xã hội nghề nghiệp thì bao gồm:… Mới là => ĐÚNG –


48. Không phải mọi trường hợp kỷ luật vi phạm hành chính đều phải thành lập hội đồng kỷ luật.


=> ĐÚNG –  Theo khoản 2 điều 17 NĐ 34/ 2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định:


2. Các trường hợp không thành lập Hội đồng kỷ luật:


a) Công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị phạt tù mà không được hưởng án treo;


b) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xem xét xử lý kỷ luật khi đã có kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ban Chấp hành Trung ương.


49. Biện pháp xử lí hành chính khác chỉ áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra.


=> SAI –  Các biện pháp xử lí hành chính khác không phải chỉ áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra. Tại khoản Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã quy định thì áp dụng biện pháp xử lí hành chính khác đối với: “A) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự”.


Vậy ở đây đã quá rõ là có trường hợp do vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính.


50. Công chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự được xin thôi việc


=> SAI –  Thôi việc được hiểu là sự chấm dứt việc làm tại môt vị trí nào đó. Tại Điều 59 Luật cán bộ công chức đã chỉ rõ những trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc. Trong đó khoản 3 Điều 59 quy định rõ “Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.”. Vậy đối với những công chức đang bị truy cứu TNHS thì sẽ không được xin thôi việc.


Còn nữa...


Xem tiếp:  Cau hoi nhan dinh dung sai mon luat hanh chinh (co dap an).docx (45kb) đã được dowbload 7 lần.

Sửa bởi người viết 27/02/2019 lúc 11:23:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline thanhlamlam251197  
#2 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 04:39:09(UTC)
thanhlamlam251197

Danh hiệu: Thân tín

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-09-2018(UTC)
Bài viết: 143

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 46 lần trong 27 bài viết

Đây là một trong những môn học mà mình thấy khó nhất, học qua rồi nhưng mĩnh vẫn hoang mang về kiến thức. 


Offline thaouyen2212  
#3 Đã gửi : 15/03/2019 lúc 02:34:04(UTC)
thaouyen2212

Danh hiệu: Thân tín

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-09-2018(UTC)
Bài viết: 124
Woman

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 30 lần trong 19 bài viết
cảm ơn bạn nha. Đây là môn học mà mình cực kì sợ luôn ấy. Hồi học cứ hay sợ bị rớt môn
1355
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.