logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline anhtu1711  
#1 Đã gửi : 15/04/2019 lúc 08:32:24(UTC)
anhtu1711

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-05-2017(UTC)
Bài viết: 168

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác công tư là một trong bốn hình thức đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2014 và được quy định chi tiết trong Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức công tư. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Đây được cho là hình thức đầu tư ở tầm vĩ mô và có thời hạn kéo dài.  Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã được ban hành, có hiệu lực vào ngày 19/6/2018 thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP. Nghị định này được đánh dấu như là một nền tảng quy định chi tiết, cụ thể và riêng biệt cho loại hình đầu tư này.


Kết quả hình ảnh cho Đặc điểm của hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác công tư (PPP)


Đầu tư theo hình thức đối tác công tư có các đặc điểm sau:


a. Chủ thể tham gia hợp đồng hợp tác công tư (PPP)


Theo khái niệm về hợp đồng này đã được nêu ở trên thì chủ thể tham gia vào hợp đồng bao gồm cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.


Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là một bên tham gia ký kết Hợp đồng dự án và thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo thỏa thuận với Nhà đầu tư tại Hợp đồng dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập đơn vị quản lý dự án hoặc giao ban quản lý dự án đã được thành lập, có đủ năng lực, chuyên môn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng dự án, nhưng trong mọi trường hợp phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ theo hợp đồng dự án đã ký kết/


Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân cùng phối hợp với Nhà nước thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án. Nhà đầu tư là một bên tham gia ký kết hợp đồng dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó nhà nước nhượng quyền cho Nhà đầu tư được phép đầu tư, khai thác công trình, cung cấp dịch vụ công trong một thời gian nhất định. Doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật để quản lý và thực hiện Dự án trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư và Hợp đồng dự án. Doanh nghiệp dự án, sau khi được thành lập, ký Hợp đồng dự án để cùng với Nhà đầu tư hợp thành một bên của Hợp đồng dự án.


b. Lĩnh vực đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP


Các dự án đầu tư theo hình thức này đều mang tính chất lợi ích công nên các dự án này chủ yếu tập trung vào các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị hoặc dịch vụ công như:


 • Giao thông vận tải;
 • Nhà máy điện, đường dây tải điện;
 • Hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; công viên; nhà, sân bãi để ô tô, xe, máy móc, thiết bị; nghĩa trang;
 • Trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư;
 • Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; du lịch; khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn; ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Hạ tầng thương mại; hạ tầng khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Nông nghiệp và phát triển nông thôn; dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
 • Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 


c. Nguồn vốn thực hiện dự án


Đây là hình thức đầu tư đối tác công tư nên nguồn vốn xuất phát từ hai nguồn chính đó là (i) vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư; (ii) Phần vốn của nhà nước tham gia trong dự án


Đối với vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu được xác định theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:


 • Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này;
 • Đối với phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

Đối với vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Vốn đầu tư của Nhà nước được sử dụng để:


 • Hỗ trợ xây dựng công trình đối với dự án có hoạt động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng, những khoản thu không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận;
 • Thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự khác;
 • Hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

 


d. Quy trình thực hiện dự án đầu tư


Việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức này phải trải qua quy trình gồm các bước được quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:


Bước 1: Đề xuất dự án đầu tư


Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nhà đầu tư có thể đề xuất dự án đầu tư.


Bước 2: Thẩm định và phê duyệt dự án


Các tiêu chí và trình tự thẩm định và phê duyệt dự án được quy định chi tiết tại Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thời hạn thẩm định và phê duyệt là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


Bước 3: Công bố dự án


Trong vòng 7 ngày kể từ ngày dự án được phê duyệt, dự án sẽ được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với đề xuất dự án có nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc các thỏa thuận huy động vốn để thực hiện dự án cần bảo mật, nhà đầu tư thỏa thuận với Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung công bố.


Bước 4: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi


Chủ thể thực hiện: Với dự án do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất thì Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án. Với dự án do nhà đầu tư đề xuất thì nhà đầu tư thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản với Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Chủ thể thẩm định: Hội đồng thẩm định nhà nước hoặc các đơn vị đầu mối về PPP do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Chủ thể phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


           Bước 5: Lựa chọn nhà đầu tư, ký kết thỏa thuận đầu tư, ký kết hợp đồng dự án


Cách thức lựa chọn nhà đầu tư: đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu.


Bước 6: Đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án


Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án theo pháp luật doanh nghiệp.


Bước 7: Triển khai thực hiện dự án


Bước 8: Quyết toán và bàn giao dự án


Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hoàn thành công trình dự án, nhà đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư được thực hiện bởi một tổ chức kiểm toán độc lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận lựa chọn.


Đối với các hợp đồng dự án có quy định về việc chuyển giao công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng dự án các điều kiện, thủ tục chuyển giao.


 

Sửa bởi người viết 15/04/2019 lúc 08:33:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline ngoctram162  
#2 Đã gửi : 15/04/2019 lúc 10:37:27(UTC)
ngoctram162

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-04-2019(UTC)
Bài viết: 3

Theo như bài viết thì chủ thể của hợp đồng công tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Vậy thì để ký kết với hợp đồng với công tư này thì bất kì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nào cũng có quyền tham gia ký hợp đồng hay có điều kiện nào kèm theo không? 


Offline anhtu1711  
#3 Đã gửi : 15/04/2019 lúc 11:20:31(UTC)
anhtu1711

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-05-2017(UTC)
Bài viết: 168

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Nguyên văn bởi: ngoctram162 Go to Quoted Post


Theo như bài viết thì chủ thể của hợp đồng công tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Vậy thì để ký kết với hợp đồng với công tư này thì bất kì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nào cũng có quyền tham gia ký hợp đồng hay có điều kiện nào kèm theo không? Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì không có quy định cụ thể về điều kiện của nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án tham gia vào dự án PPP. Tuy nhiên, nhìn vào các quy định hiện hành thì cơ bản, nhà đầu tư  phải đáp ứng được điều kiện về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này thì:


"2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc như sau:


a) Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư;


b) Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%."


Ngoài ra, đối với các dự án do nhà đầu tư tự đề xuất thì phải đáp ứng được điều kiện tại Điều 22 Nghị định này sau:


 • Nhà đầu tư được đề xuất dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố theo quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 63.
 • Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
  • Các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 63;
  • Nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để đề xuất dự án nhưng phải bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bạn tham khảo nhé!!! 


567
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.