logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Lequy2018  
#1 Đã gửi : 16/04/2019 lúc 07:16:42(UTC)
Lequy2018

Danh hiệu: Gạo cội

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-03-2018(UTC)
Bài viết: 478
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 158 times
Được cảm ơn: 92 lần trong 79 bài viết

Trong doanh nghiệp tồn tại cổ đông thiểu số, bảo vệ họ như thế nào?Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về công ty cổ phần. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Trong công ty cổ phần xuất hiện một bộ phận có tên là “cổ đông”, là những người nắm giữ cổ phần của công ty. Tương tự với mô hình công ty TNHH, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông của công ty cũng chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm khác biệt và cũng được xem như là ưu trội của công ty cổ phần hơn những loại hình doanh nghiệp khác thể hiện ở chỗ, đây là mô hình công ty có tính đối vốn rất cao. Do đó, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng bị thu hút, kể cả những nhà đầu tư nhỏ nếu họ được đảm bảo được quyền lợi về kinh tế, quyền điều hành, kiểm soát doanh nghiệp.


Thứ hai, cổ đông thiểu số ở đây là gì? Tại sao chúng ta phải bảo vệ họ? Hiện nay chưa có một khái niệm cụ thể nào về cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu “cổ đông thiểu số” là tên gọi dùng để chỉ cổ đông sở hữu ít vốn khi đặt trong mối tương quan với cổ đông sở hữu nhiều vốn trong doanh nghiệp. Để xác định được cổ đông thiểu số, chúng ta cần phải xác định được (a) Tỷ lệ cổ phần mà cổ đông sở hữu trong công ty và (b) Khả năng kiểm soát hoạt động, chi phối công ty. Chính vì sự “thấp cổ bé họng” mà hiện nay, trong hoạt động quản lý, điều hành công ty, họ có thể bị chèn ép, gây bất lợi đối với các lợi ích mà họ đáng lẽ phải được hưởng.


Thứ ba, trong quy định của pháp luật doanh nghiệp, đã quy định về việc bảo vệ những cổ đông thiểu số này như thế nào?


Về quyền nhận cổ tức, cổ đông thiểu số có quyền nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định tại khoản 4 Điều 132 LDN 2014 “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.”. Điều này góp phần củng cố niềm tin của những nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư lớn hay nhỏ khi đầu tư vào Công ty cổ phần.


Về quyền quản trị công ty, theo quy định tại khoản 1 Điều 114 LDN 2014, cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:


“a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.


Theo đó, cổ đông được tham dự và thực hiện quyền biểu quyết của mình, có thể thông qua “các hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định” như họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử,… Điều này có thể đảm bảo được quyền lợi cho những cổ đông thiểu số.


Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: khi có số cổ đông dự họp đại diện lần thứ nhất, lần thứ hai ít nhất lần lượt là 51%, 33% tổng số phiếu biểu quyết. Điều này đã tạo điều kiện cho các cổ đông thiểu số thực hiện quyền này dễ dàng hơn, họ sẽ phải phối hợp với nhau để tạo thành nhóm cổ đông đạt tỷ lệ đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai mà không cần phải chờ đến lần thứ ba (Điều 141 LDN).


Về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: quy định nếu Điều lệ công ty không có quy định gì khác thì việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3 Điều 144 LDN). Bầu dồn phiếu được xem là một công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ cổ đông thiểu số. Mục đích cơ bản của việc bầu dồn phiếu chính là tăng cường sự hiện diện của các cổ đông thiểu số trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đồng thời có thể đảm bảo điều hòa được quyền hành và kiểm soát công ty giữa các nhóm cổ đông với nhau.


Ngoài ra, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây: “c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”, cụ thể trong trường hợp hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty (khoản 2, 3 Điều 114 LDN). Nhóm cổ đông này còn có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông (khoản 3 Điều 136 LDN).


Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đã phần nào trao cho cổ đông thiểu số các công cụ pháp lý hiệu quả để có thể đảm bảo tốt nhất những quyền lợi mà họ đáng lẽ ra phải được hưởng.


 


414
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.