logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline anhtu1711  
#1 Đã gửi : 29/04/2019 lúc 04:33:21(UTC)
anhtu1711

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-05-2017(UTC)
Bài viết: 173

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 25 bài viết

Luật Đầu tư 2005 khi quy định về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế chỉ quy định về các hình thức tổ chức kinh tế được thành lập mà không ràng buộc cho nó những điều kiện nhất định. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2005 quy định như sau:


“1. Căn cứ vào các hình thức đầu tư quy định tại Điều 21 của Luật này, nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế sau đây:


a) Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;


b) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật;


c) Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi;


d) Các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.”


Quy định trên có thể nói rất là sơ sài khi chỉ liệt kê ra các loại hình tổ chức kinh tế được thành lập. Quy định một cách chung chung cho tất cả nhà đầu tư mà không có phân biệt ra và có những điều kiện riêng biệt áp dụng đối với từng loại nhà đầu tư. Khắc phục được hạn chế này, Luật Đầu tư 2014 ra đời đã quy định chi tiết hơn kèm theo các điều kiện cụ thể. Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014 về hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Theo đó, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khi đầu tư theo hình thức này thì họ phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.


Trước hết, về điều kiện cần để được đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2014.


Về điều kiện đủ, thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau:


Thứ nhất, về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong các tổ chức kinh tế, trừ một số trường hợp đặc biệt:


  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại nêu trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hình ảnh có liên quan


Thứ hai, về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của ĐƯQT mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Theo đó, các điều kiện này cũng được áp dụng đối với hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Các điều kiện này được áp dụng theo nguyên tắc sau:


  • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;
  • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;
  • Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;
  • Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;

Như vậy, khi thực hiện đầu tư theo hình thức này thì nhà đầu tư nước ngoài phải nắm và tuân thủ đầy đủ những điều kiện trên từ quá trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để tiết kiệm thời gian cho quá trình thực hiện đầu tư diễn ra.


1359
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.